فکـر بـرتـر , کیفیت بـرتـرPars Ethylene Kish CO. - logo لوله پلی اتیلن,اتصالات پلی اتیلن و منهول پلی اتیلن پارس اتیلن کیش سازگار با محیط زیست.::.با پارس اتیلن کیش کیفیت را تجربه کنید.::.لوله های کاروگیت پارس اتیلن کیش، تحت لیسانس DROSSBACH آلمان تولید میگردد.::.شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن از طریق دفتر مرکزی با ارائه گواهینامه معتبر انجام میپذیرد

شرکت پارس اتیلن کیش ، تولید کننده لوله پلی اتیلن ، منهول پلی اتیلن ، اتصالات پلی اتیلن

سیاست شرکت پارس اتیلن کیش  تولید محصولات دوستدار محيط زيست است

شرکت پارس اتیلن کیش ، خود را ملزم به رعایت قوانین مندرج در ضوابط استاندارد 14001 ISO ، میدانند، کلیه بندهای موجود در این استاندارد با توجه به سیاستهای شرکت، رعایت و پایش میشود. رعایت استانداردهای زيستمحيطي به عنوان یکی از خطمشهای اصلی شرکت، موجب شده که شرکت پارس اتیلن کیش به افتخارات چشمگیری در سطح کشور دست یابد، که تلاش برای دریافت لوح صنعت سبز را میتوان مهمترین دستاورد این فرآیند دانست.حامی محصولات دوستدار محیط زیست

در نگاه اول شاید به نظر برسد که رعایت این اصول، از پیشرفت و توسعه صنایع جلوگیری میکند. این نگرش دقیقاً در دوران شکوفایی اقتصاد اروپا و آمریکا وجود داشت. اما با نگاهی موشکافانه واضح است که صنایع و توسعه آنها باید در خدمت زندگی بشر باشند. این درحالی است که توسعه صنایع بدون در نظر گرفتن ملاحظات زيستمحيطي خسارت سنگینی را بر پیکره زمین در چهار دهه انتهایی قرن بیستم وارد کرده است. بهطور خلاصه اگر صنایع با هدف خدمت به زندگی سالم طراحی و توسعه یابند، رعایت ضوابط و الزامات زيستمحيطي نه تنها مانعی برای پیشرفت آنها نخواهد بود، بلکه موجب توسعه و تشویق صنایع پاک خواهد شد.البته بهطور حتم در ابتدای کار هزینههایی را بر صنایع تحمیل میکند، ولی اگر در بلندمدت مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده میکنیم که این اقدامات و صرف هزینهها خود یک سرمایهگذاری مناسب برای رشد شرکت است که نتیجه آن کمک به سلامت کارکنان و حفظ محيط زيست مطابق اهداف عالی شرکت را نیز در بردارد.

البته هنوز هم در بین برخی از مدیران صنایع به الزامات زیستمحیطی به دید هزینه سربار نگاه میشود، که اقدامات سازمان محيطزيست در راستای آگاهسازی و تنویر افکار عمومی، بهخصوص برای صاحبان صنایع، نقش عمدهای در رفع این معضل دارد، زیرا سیاستهای یک شرکت در سطح کلان، توسط مدیران آن تدوین و ابلاغ میشود و اگر این مدیران با دید منفی به تدوین خطمشی شرکت بپردازند، کل مجموعه این روند را در پیش خواهد گرفت.

 اقداماتی که سازمان محيطزيست در چند سال اخیر انجام داده است ، مانند معرفی صنایع سبز و برگزیده، تا حد قابل ملاحظهای توانسته شرکتها را به رعایت قوانین زيستمحيطي تشویق و ترغیب کند. قوانین برای تمام شرکتها یکسان است، وجود تفاوت در برخی موارد نیز دارای توجیهات معقول و مستدل است. علاوه براین با اعمال اقدامهای کنترلی از سوی سازمان محيطزيست شرکتها به استفاده از تجهیزات پیشرفته جهت کنترل میزان آلایندگیهای خودشان ملزم به کنترل آلودگی شدهاند.

یکی از سیاستهای شرکت پارس اتیلن کیش تولید محصولات دوستدار محيطزيست است و این مهم به صراحت در خطمشي شرکت به چشم میخورد. اهمیت محصولات دوستدار محيطزيست که توسط این شرکت تولید میشود، زمانی آشکار میشود که با نگاه آماری به مقایسه عملکرد این محصولات با محصولات مشابه بپردازیم. برای مثال اگر به محاسن استفاده از لوله پلی اتیلن ، منهول پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در مقایسه با محصولات با آزبست و یا ترکیبات شیشه اشاره کنیم، متوجه میشویم که فقط در مصرف مواد اولیه  تا چه اندازه صرفهجویی میشود. تصور کنید در ابعاد وسیع تا چه اندازهای میتوان از مصرف محصولات مضر برای محیط زیست  صرفهجویی نمود و از سوی دیگر از انتشار و ورود آن به عنوان یک آلاینده به محيطزيست پیشگیری کرد. البته آمارهای مستند و مستدل این مقایسهها  را می توان ارائه نمود. تعامل شرکت پارس اتیلن کیش در تولید محصولات دوستدار محیط زیست  در سطح بسیار عالی و مثال زدنی است  البته این می تواند گامی کوچک  برای فرهنگسازی، تنویر افکار عمومی و صنایع در سطح کلان است.

وجود آلودگی در صنایع امری اجتناب ناپذیر است البته حجم این آلایندهها باید با میزان آنها در سطح مجاز که توسط سازمان محيطزيست تعیین میکند و در قالب کتابچه الزامات به صنایع ارائه میشود، همخوانی داشته باشد. در صنایع و از جمله شرکت پارس اتیلن کیش هدف اصلی ما پایین آوردن سطح آلودگی به میزان قابل تحمل برای محيطزيست است که خوشبختانه در این کارخانه از راه انجام اقدامات فنی و مهندسی و.... اقدامات مناسبی صورت گرفته است. ضمن اینکه نتایج اندازهگیری سالیانه آلایندهها نیز شاهدی بر این موفقیت است.

شرکت پارس اتیلن کیش  معتقد است : محيطزيست بستر حیات تمام موجودات است، حفاظت از آن یک تکلیف دینی، ملی و فرا ملی است. ما  بازهم شعار جهانی محيطزيست را یادآور میشویم که یادمان باشد زمین میراث ما نیست، امانتی است که باید به سلامت به دست فرزندانمان برسانیم.

دانلود عکس محیط زیست